TỔNG QUÁT

Trang web này được vận hành bởi Rice Creative JSC. Các thuật ngữ “chúng tôi” , “của chúng tôi” được quy về Rice Creative thông suốt trên trang web này. Rice Creative sẽ cung cấp tất cả các thông tin, công cụ và dịch vụ từ trang này cho bạn, người sử dụng, với điều kiện được sự chấp nhận về các điều khoản, yêu cầu, chính sách và các thông báo được nêu ra tại đây.

Khi bạn sử dụng trang web và/ hoặc mua sản phẩm từ chúng tôi, bạn cảm kết vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý gắn bó với những điều khoản và điều kiện (“điều khoản về dịch vụ” , các điều khoản ), bao gồm các điều khoản và chính sách bổ sung thêm tại đây và/hoặc các siêu liên kết. Những điều khoản dịch vụ này được áp dụng đối với tất cả những dùng trang web này, bao gồm không giới hạn số lượng người dùng như là người lướt web, các nhà cung cấp, khách hàng, thương gia, và/hoặc những người cung cấp nội dung. Xin vui lòng đọc các điều khoản dịch vụ trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi.

Khi truy cập hay sử dụng bất kỳ phần gì của trang web, bạn đã đồng ý sẽ gắn bó với những điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả những điều khoản và điều kiện dưới đây, bạn sẽ không thể truy cập vào trang web hoặc sử dụng bất kỳ các dịch vụ ở đây. Nếu các điều khoản dịch vụ này được coi là một ưu đãi, sự chấp nhận bị giới hạn rõ ràng đối với các điều khoản dịch vụ.

Bất kỳ một chức năng hay công cụ nào được thêm vào cửa hàng sẽ đều theo những điều khoản dịch vụ này. Bạn có thể đánh giá phiên bản gần đây nhất của điều khoản dịch vụ trong trang này. Chúng tôi lưu trữ quyển được cập nhật , thay đổi hoặc thay thế bất kỳ điều gì trong điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật và/ hoặc thay đổi trên trang web. Đây sẽ là trách nhiệm của bạn để kiểm tra trang này định kỳ khi có thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào sẽ theo sự chấp nhận những thay đổi đó.

PHẦN 1 – NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VỀ CỬA HÀNG ONLINE

Khi bạn đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, bạn phải ít nhất đủ tuổi vị thành niên trong khu vực hoặc thành phố nơi mình sinh sống, hoặc bạn ở độ tuổi chiếm đa số tại nơi bạn cư trú và bạn đồng ý với chúng tôi là bạn cho phép bất kỳ ai trong nhóm tuổi nhỏ mà bạn giám sát sử dụng trang web này. Bạn sẽ không được sử dụng các sản phẩm của chúng tôi cho mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép và trong khi sử dụng dịch vụ, vi phạm bất kỳ luật gì trong quyền hạn pháp lý của bạn ( bao gồm nhưng không giới hạn về các luật bản quyền ). Bạn không được truyền vào bất kỳ virut hoặc mật mã nào mang tính chất phá hủy. Sự vi phạm hay xâm nhập vào những nhiều khoản này sẽ chấm dứt dịch vụ sử dụng của bạn.

PHẦN 2 – NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHUNG

Chúng tôi có quyền được từ chối dịch vụ tới bất kỳ ai vì lý do nào đó tại mọi thời điểm. Bạn cần hiểu các nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), sẽ được chuyển mã hóa và bao gồm (a) việc được truyền trong rất nhiều mạng lưới; và (b) việc thay đổi để tuân theo và hòa nhập với những yêu cầu kỹ thuật của việc kết nối mạng lưới và các thiết bị. Thông tin thẻ tín dụng sẽ luôn được mã hóa trong lúc giao chuyển qua các kênh. Bạn đồng ý với việc không được tái sản xuất, nhân bản, bán, bán lại hoặc lợi dụng bất kỳ phần nào của dịch vụ, việc sử dụng dịch vụ, truy cập vào dịch vụ hoặc bất kỳ kênh liên hệ nào mà trang web cung cấp cho bạn, mà không có công văn đồng ý từ chúng tôi. Các tiêu đề được được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ được đưa vào để thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các điều khoản này.

PHẦN 3 – ĐỘ CHÍNH XÁC – HOÀN THIỆN VÀ SỰ HỢP THỜI CỦA THÔNG TIN

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin sẵn có trên trang web này không chính xác, hoàn thiện hoặc cập nhật. Những tài liệu trên trang này chỉ được cung cấp cho các thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng thông tin làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính, đầy đủ hơn và hợp thời hơn. Độ tin cậy về các tài liệu trên trang web này là rủi ro của bạn.

Trang này có thể bao gồm các thông tin lịch sử. Thông tin lịch sử, nhất thiết, là thông tin không hợp thời và được cung cấp mang tính chất tham khảo. Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của trang tại bất kỳ thời điểm nào, nhưng sẽ không có trách nhiệm cập nhật thông tin trên trang. Bạn đồng ý điều đó sẽ là trách nhiệm của bạn để kiểm tra những thay đổi trên trang web này.

PHẦN 4 – THAY ĐỔI VỀ DỊCH VỤ VÀ GIÁ TIỀN.

Giá tiền của các sản phẩm của chúng tôi sẽ được thay đổi mà không báo trước.

Chúng tôi có quyền được thay đổi hoặc ngừng hoạt động dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào (hoặc bất kỳ phần nào, hoặc nội dung) mà không thông báo trước.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào về việc sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc kết thúc dịch vụ.

PHẦN 5 – CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ chỉ có hàng trực tuyến trên trang web. Những sản phẩm hoặc dịch vụ này sẽ chỉ có số lượng giới hạn và sẽ được áp dụng đổi hàng hoặc hoàn trả theo chính sách hoàn trả.

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để thể hiện chính xác màu sắc và hình ảnh của sản phẩm được xuất hiện trong cửa hàng. Chúng tôi không đảm bảo hình ảnh màn hình máy tính của bạn sẽ chuẩn xác.

Chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc, giới hạn số lượng bán ra của các sản phẩm và dịch vụ đối với bất kỳ ai, khu vực địa lý hoặc quyền lực pháp lý. Chúng tôi sẽ thực hiện điều này trong các trường hợp riêng lẻ.
Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ chúng tôi cung cấp. Tất cả những miêu tả sản phẩm hoặc giá sản phẩm có thay đổi theo thời gian mà không được báo trước, với sự thận trọng của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền ngừng sản xuất bất kỳ một sản phẩm nào tại bất kỳ một thời điểm. Bất kỳ đề nghị cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện trên trang web này sẽ là vô hiệu khi bị cấm.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc nhận được sẽ đáp ứng mong muốn của bạn hoặc bất kỳ lỗi nào trong dịch vụ sẽ được sửa chữa.

PHẦN 6 – ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA HÓA ĐƠN VÀ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn hàng mà bạn đặt với chúng tôi. Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể giới hạn hoặc hủy số lượng mua của mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn hàng. Những giới hạn này có thể bao gồm các đơn hàng đã đặt bởi hoặc dưới tài khoản của cùng một người, cùng một thẻ tín dụng, và/hoặc các đơn đặt hàng sử dụng cùng một tài khoản hóa đơn và/ hoặc địa chỉ nhận hàng. Trong trường hợp chúng tôi có sự thay đổi hoặc hủy đơn hàng, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ qua email và/hoặc địa chỉ nhận hàng/ số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đơn hàng được tạo. Chúng tôi có quyền giới hạn hoặc cấm các đơn hàng mà, dựa vào sự đánh giá của chúng tôi, được đặt bởi những môi giới, người bán lại hoặc các nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp các thông tin tài khoản và mua hàng hiện tại và chính xác cho các đơn hàng đã mua tại cửa hàng. Bạn đồng ý sẵn sàng cập nhật tài khoản và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và số tài khoản thẻ tín dụng và các hạn sử dụng, để chúng tôi có thể hoàn thiện giao dịch và liên hệ với bạn khi cần. Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra Chính Sách Hoàn Trả của chúng tôi.

PHẦN 7 – CÁC CÔNG CỤ TÙY CHỌN

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các công cụ từ bên thứ ba mà chúng tôi sẽ không theo dõi hoặc kiểm soát hoặc cài vào.

Bạn thừa nhận và đồng ý chúng tôi cung cấp các công cụ “có sẵn như thế” và “được cung cấp” mà không có bất kỳ bảo đảm, đại diện hoặc điều kiện nào dưới mọi hình thức và không có bất kỳ sự xác nhận nào. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ pháp lý nào liên quan về cách sử dụng các công cụ từ bên thứ ba của bạn.

Bạn hoàn toàn chịu sự rủi ro và thận trọng trong trong việc sử dụng các công cụ tùy chọn và bạn đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc và chấp thuận các điều khoản về các công cụ nào được cung cấp bởi bên thứ ba.

Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ mới và/hoặc các chức năng mới trên trang web ( bao gồm cả việc phát hành các công vụ và nguồn tài nguyên mới). Các chức năng mới và/hoặc dịch vụ này sẽ phải tuân theo các Điều khoản dịch vụ này.

PHẦN 8 – ĐƯỜNG DẪN BÊN THỨ BA

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web có thể bao gồm các tài liệu từ các bên thứ ba.

Liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể dẫn bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết đến chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm xem xét hoặc đánh giá nội dung hoặc độ chính xác. Chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có nghĩa vụ pháp lý hoặc chịu trách nhiệm cho các tài liệu từ bên thứ ba hoặc các trang web, hoặc cho bất kỳ các tài liệu, sản phẩm, hoặc dịch vụ của các bên thứ ba.

Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ sự gây tổn hại hoặc làm thiệt hại đến việc mua hàng hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ, các nguồn, nội dung, hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên các trang web của bên thứ ba. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thực hành của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi bạn tham gia bất kỳ giao dịch nào. Những khiếu nại, bồi thường, băn khoăn, hoặc các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của bên thứ ba nên được chuyển thẳng đến bên thứ ba.

PHẦN 9 – NHỮNG ĐÁNH GIÁ , PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI DÙNG VÀ NHỮNG ĐỆ TRÌNH

If, at our request, you send certain specific submissions (for example contest entries) or without a request from us you send creative ideas, suggestions, proposals, plans, or other materials, whether online, by email, bNếu như, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một đệ trình cụ thể (ví dụ: đăng ký một cuộc thi) hoặc ngoài yêu cầu của chúng tôi. bạn gửi các ý tưởng sáng tạo, gợi ý, đề nghị, kế hoạch, hoặc các tài liệu khác cho dù trực tuyến, qua email, qua thư bưu điện, hoặc bằng cách khác (gọi chung là ý kiến), bạn đồng ý chúng tôi sẽ có thể, tại thời điểm bất kỳ, ngoài giới hạn, chỉnh sửa, sao chép, phát hành, phân phối, dịch thuật và sử dụng trong các phương tiện và góp ý nào bạn đã gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) duy trì những góp ý trong sự tin tưởng ; (2) trả tiền bồi thường cho những góp ý; hoặc (3) phản hồi lại những góp ý.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, theo dõi, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi xác định là trái phép, xúc phạm, đe dọa, phỉ báng, nói xấu, khiêu dâm, tục tĩu hoặc nói cách khác là sự phản đối, hoặc vi phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc vi phạm đến các điều khoản dịch vụ này.

Bạn đồng ý rằng ý kiến của bạn sẽ không vi phạm đến quyền lợi của các bên thứ ba, bao gồm bản quyền, đăng ký nhãn hiệu, quyền riêng tư, nhân cách hoặc quyền cá nhân và các quyền sở hữu khác. Bạn cũng đồng ý rằng các ý kiến của bạn sẽ không bao gồm việc phỉ báng hoặc trái pháp luật, lạm dụng hoặc tục tĩu, hoặc chứa vi rút máy tính hoặc phần mềm máy tính có thể làm ảnh hưởng đến vận hành của dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan. Bạn không được sử dụng email giả, giả vờ thành người khác ngoài bạn, hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ ý kiến bạn đưa ra và tính chính xác của nó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những bình luận được bạn đăng lên hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào.

PHẦN 10 – THÔNG TIN CÁ NHÂN

Các thông tin cá nhân của bạn được trình lên qua cửa hàng/trang web được quản lý bởi Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Xem thêm tại Chính Sách Bảo Mật.

PHẦN 11- LỖI KỸ THUẬT , SAI SỐ VÀ SỰ GIÁN ĐOẠN

Đôi khi, thông tin trên trang web hoặc trong dịch vụ có thể có lỗi chính tả, sai số hoặc thiếu sót liên quan đến phần mô tả sản phẩm, giá tiền, chương trình khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và hàng hiện có. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa bất kỳ lỗi nào, sai số hoặc thiếu sót, và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy các đơn hàng nếu bất kỳ thông tin trong dịch vụ hoặc trên các trang web liên quan tại bất kỳ thời điểm nào mà không có thông báo trước (bao gồm kể cả sau khi bạn đã nhập đơn hàng).

Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc xác nhận thông tin trong dịch vụ hoặc trên các trang web liên quan, bao gồm thông tin về giá nhưng không giới hạn, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật.

Không có một cập nhật cụ thể nào hoặc thông tin về ngày được cập nhật áp dụng trong dịch vụ hoặc trên bất kỳ một trang web liên quan nào, có thể được cho biết rằng tất cả thông tin trong dịch vụ hoặc trên trang web liên quan đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

Quốc tế: Các đơn hàng được vận chuyển từ 5-7 ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi nhận được đơn đặt hàng. Số lượng ngày có thể thay đổi do các yếu tố về hải quan, cân nặng và địa lý từ quốc gia nhận được. Các đơn hàng được gửi trực tiếp từ thành phố Hồ Chí Minh sử dụng dịch vụ Bưu Điện Quốc Tế.

PHẦN 13- CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ VÀ ĐỔI HÀNG.

Cửa hàng Rice sẵn sàng chấp nhận hoàn trả với các sản phẩm chưa được sử dụng và các sản phẩm bị lỗi sẽ được hoàn tiền trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ khi mua hàng. Số tiền hoàn lại sẽ được đi kèm với hóa đơn gốc và sẽ được thực hiện dưới hình thức thanh toán ban đầu.

Bạn có thể gửi đơn hàng về cho chúng tôi như địa chỉ bên dưới bằng bất kỳ phương pháp có thể kiểm soát và theo dõi được. Khi chúng tôi nhận được đơn hàng của bạn, chúng tôi sẵn sàng đổi hoặc hoàn trả như bạn yêu cầu. Chi phí vận chuyển sẽ được không hoàn trả.

Địa chỉ hoàn trả:
Rice Creative JSC
Tầng Trệt, 47/6 Phạm Ngọc Thạch
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam

PHẦN 14 – CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

Bên cạnh những lệnh cấm được đưa ra trong điều khoản dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của chúng tôi:

(a) mục đích trái phép;

(b) thu hút người khác thực hiện hoặc tham gia những hoạt động trái phép;

(c) vi phạm bất kỳ nội quy, luật pháp của quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang, hoặc quy tắc, luật pháp và pháp lệnh địa phương;

(d) vi phạm hoặc xâm phạm các tài sản thuộc thẩm quyền của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác;

(e) quấy rối, lạm dụng, lăng mạ, làm tổn hại, phỉ báng, vu khống, chê bai, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, định hướng giới tính, tôn giáo, sắc tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, hoặc khuyết tật;

(f) nhập thông tin sai trái hoặc gây sự hiểu lầm;

(g) tải lên hoặc truyền vi rút hoặc các mật mã gây hại mà sẽ hoặc có thể sử dụng dưới bất kỳ các cách nào mà làm ảnh hưởng đến chức năng hoặc vận hành của dịch vụ hoặc với các trang web liên quan, các trang web khác, hoặc trên mạng lưới;

(h) thu thập và theo dõi thông tin cá nhân của những người khác;

(i) gửi thư rác, spam, xâm lược qua mạng và các hành động lừa đảo khác;

(j) với mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức;

hoặc (k) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan, các trang web khác hoặc mạng lưới. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc các trang web liên quan vì đã xâm phạm vào các việc sử dụng trái phép.

PHẦN 15 – TỪ CHỐI BẢO HÀNH ; TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN.

Chúng tôi không đảm bảo, tuyên bố hoặc chứng nhận việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, hợp thời, an toàn bảo mật hoặc không mắc lỗi.

Chúng tôi không đảm bảo rằng các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.

Bạn đồng ý với việc chúng tôi có thể kết thúc dịch vụ trong một khoảng thời gian hoặc hủy dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào, mà không thông báo cho bạn.

Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ là rủi ro duy nhất của bạn.

Dịch vụ, tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ này (trừ khi được chúng tôi tuyên bố rõ ràng) được cung cấp là “có sẵn như thế” và “được cung cấp” cho bạn sử dụng, mà không có bất kỳ đại diện, bảo hành hay điều kiện nào, thể hiện hoặc ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện thương mại, chất lượng thương mại, thích hợp cho một mục đích cụ thể, độ bền, tiêu đề và không vi phạm.

Trong mọi trường hợp, Rice Creative, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép của chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích, mất mát, khiếu nại, hoặc bất kỳ trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt, hoặc hậu quả thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, tiết kiệm bị mất, mất dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự nào, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào được mua bằng dịch vụ hoặc cho bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) nào được đăng, truyền hoặc cung cấp thông qua dịch vụ, ngay cả khi được thông báo về khả năng của họ.

Bởi vì một số tiểu bang hoặc khu vực tài phán không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, tại các tỉnh hoặc tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

PHẦN 16 – BỒI THƯỜNG

You agree to indemnify, defend and hold harmless Rice Creative and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

PHẦN 17 – ĐẢM BẢO

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ này được xác định là không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó dù sao cũng sẽ được thực thi trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép và phần không thể thực thi sẽ bị cắt đứt khỏi các Điều khoản Dịch Vụ, xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

PHẦN 18 – SỰ CHẤM DỨT

Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan trước ngày chấm dứt sẽ tồn tại khi chấm dứt thỏa thuận này cho tất cả các mục đích.

Các Điều khoản dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu theo phán quyết của chúng tôi, bạn không đáp ứng hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không đáp ứng trong việc tuân thủ mọi điều khoản hoặc Điều khoản dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản tiền đến hạn và bao gồm ngày chấm dứt; và/hoặc theo đó có thể từ chối bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

PHẦN 19 – THỎA THUẬN CHUNG

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản dịch vụ này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Các Điều khoản dịch vụ này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động được đăng bởi chúng tôi trên trang web này hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế mọi thỏa thuận, liên lạc và đề xuất trước đây hoặc đương thời, dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào trước đây của Điều khoản dịch vụ). Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản dịch vụ này sẽ không được hiểu đối với bên soạn thảo.

PHẦN 20 – QUẢN TRỊ LUẬT PHÁP

Những điều khoản dịch vụ và bất kỳ sự đồng ý riêng biệt nào chúng tôi cung cấp cho bạn sẽ được quản trị và phối hợp theo luật pháp Việt Nam.

PHẦN 21 – CÁC THAY ĐỔI VỀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

You can review the most current version of the Terms of Service at any time Bạn có thể xem xét phiên bản gần nhất của các điều khoản dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào trong trang này.

Chúng tôi có quyền, theo ý muốn của chúng tôi, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Dịch Vụ bằng cách đăng cập nhật và thay đổi trên các trang web. Trách nhiệm của bạn là kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ khi có thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web hoặc dịch vụ đồng nghĩa với việc chấp nhận bất kỳ thay đổi về những điều khoản dịch vụ.

PHẦN 22 – THÔNG TIN LIÊN HỆ

Questions about the Terms of Service should be sent to us at [email protected].