Coexist Sticker

30,000

151 in stock

Vào mùa hè 2020, Slanted Magazine đã kêu gọi một chiến dịch mang tầm quốc tế với các chủ đề: biến đổi khí hậu, sức mạnh chính trị, quyền nhân loại, tự do ngôn luận, chiến tranh và những vấn đề chung mang tính toàn cầu. Hai màu trắng đen được yêu cầu là màu chủ đạo duy nhất xuyên suốt các tác phẩm. Gregory Jewett, giám đốc sáng tạo của Rice, đã đưa ra mẫu thiết kế chữ độc đáo cho từ “Coexist” và được thể hiện đầy sinh động qua hình dán sticker đơn giản mà độc đáo.