Tavola Rotonda

34,500,000

Vài tháng trước khi mất, bố Gulio của Chí-An De Leo (Đồng sáng lập Rice) đã gửi gắm lại cho ông tập những bản vẽ thiết kế nội thất của mình. Chí An đã tìm cách mang đến “nguồn sống mới” cho những thiết kế của bố mình với sự tinh tế và nhạy cảm, trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu vật liệu, mối nối và kỹ thuật hoàn thiện sản phẩm. Gỗ là vật liệu được dự định dùng cho thiết kế nguyên bản. Nhưng Chí An đã thử sức thực hiện lại chiếc bàn với thép và thủy tinh. Thử thách lớn nhất là việc gắn kết thủy tinh vào thép mà không sử dụng bất cứ chất xúc tác nào khác, với mong muốn luôn giữ được nét thuần túy của thiết kế. Ông sau đó đã thành công tìm ra phương pháp gắn kết thủy tinh và thép chỉ với các vật liệu cơ bản cùng với sự “trợ giúp” của trọng lực. Tác phẩm gần gũi nhưng mạnh mẽ này mang đến cảm giác của chủ nghĩa hiện đại sang trọng của thập niên 70, sự tinh tế của nghệ thuật trang trí.